ניהול מערכות המידע: שירות ייחודי של חברת י.ד. להב, אשר מיועד לעסקים קטנים ובינוניים אשר אין ברשותם תקציב או נפח פעילות המצדיק משרה מלאה של מנהל מערכות המחשוב בארגון.
ניהול טכנולוגיות המידע, תפקיד בעל חשיבות הולכת וגדלה. לא קל לתת את כל שירותי המחשוב, להם מצפים המשתמשים וכן לעמוד בציפיות ההנהלה מבחינת התקציבים, יעדים ולו"ז.
חברת י.ד. להב מציעה מתן השירותים הנדרשים לפי התפוקות המוגדרות.

להלן מספר יעדים כלליים שהגדרנו לעצמנו במתן שירות זה: 

 • קבלת אחריות מלאה מקצה לקצה לתפעול ותחזוקת מערכך המחשוב בחברתכם.
 • מתן שירותים לפי משימות / פרויקטים, תוך עמידה ברמת השירות הנדרשת.
 • קבלת אחריות כוללת לרמת השירות כולל לשירותים שבאחריות ספקי משנה וספקי צד ג'.
 • מתן יעוץ מקצועי שוטף בכל הנושאים הקשורים באופן ישיר ועקיף לתחום מערכות המידע.
מכאן נעבור למטרות מעשיות:
 
בתחום רמת השירות
 • הבטחת איכות שירותי המחשוב תוך עבודה לפי מדדי שירות כמותיים ומדידתם באופן רציף.
 • שיפור רמת השירות למשתמשי המחשוב ומערכות המידע בארגון.
 • שמירה על זמינות מרבית של תשתית המחשוב, השרתים המרכזיים ומערכך התקשורת תוך בקרה וניטור של מרכיבי התשתיות באופן שוטף.
 • אספקת תמיכה והדרכה שוטפת תוך שיפור הטמעת המערכות והכלים הממוחשבים בקרב כלל המשתמשים.

בתחום העלות

 • קבלת השירותים המוגדרים בהצעה, במסגרת תקציבית קבועה וידוע מראש.
 • הגדרת מנגנון ידוע מראש לטיפול ותמחור הוצאות לא צפויות (אשר אינן כלולות בסל השירותים המפורט)
 • חסכון בעלויות התפעול של שירותי המחשוב הכלולים בהצעה זו.

בתחום הטכנולוגי

 • שיפור ושדרוג (בעת הצורך) מערכות המידע בהתאם לצרכי הארגון.
 • עדכניות טכנולוגית – שיפור ושדרוג תשתיות החומרה והתקשורת בהתאם לצרכי הארגון.

תמצית היתרונות עבורכם

להלן מפורטים מספר נושאים, אשר מימושם במתכונת המוצעת יתרום משמעותית לייעול וחיסכון בעלויות השוטפות של ניהול ותפעול מערך המחשבים והתקשורת של חברתכם.

 • השרות משלב פתרון Outsourcing יחד עם היתרונות של קבלת שירות מגוף ותיק ובעל ניסיון ולא מאנשים בודדים. משמעות דברים אלה מקבל מישנה תוקף אל מול ניהול עובדים, שמירת עובדים, התמודדות עם יציאת עובדים למילואים/חופשות/מחלה (גיבוי) וכן שימור ידע לאורך שנים, עם עקומת למידה מינימאלית כתוצאה מתנועה של עובדים.
 • ניהול מלא של רשת המחשבים של הלקוח באמצעות מומחי י.ד. להב, מאפשר חיסכון במומחים מטעמכם, מאפשר לבצע אופטימיזציה של המשאבים הגורמים באופן ישיר לחסכון בעלויות, חיסכון בהוצאות הדרכה, וכן טיפול ישיר ע"י בעלי ידע וניסיון רב מהשורה הראשונה מרגע היווצרות תקלה ועד תיקונה.
 • ביישום השירות מושם דגש מיוחד על אבטחת המידע.
 • השירות מבוסס אמנת שירות SLA, עובדה המאפשרת קבלת תפוקות בלא תלות ברמת המשאבים הנדרשים.
 • מחיר השירות הנו קבוע וברור, קל לתכנן לפיו תקציב רב-שנתי לניהול ותפעול מערך השירות.
 • עובד י.ד. להב יהווה נקודת קשר יחידה לטיפול במגוון המרכיבים הנכללים בחוזה השרות כולל ניהול ספקי צד ג' אם קיימים והוא יפעיל את המשאבים הרלוונטיים.